TPZN! Monety, numizmatyka, kolekcje, forum. TPZN!
  Zbierajmy półtoraczki Zygmunta III Wazy
 
Zygmunt III Waza (1566-1632), król polski od 1587, szwedzki 1592-1599. Syn Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki, córki Zygmunta I Starego.

Wybrany na króla polski dzięki poparciu ciotki, Anny Jagiellonki, i kanclerza J. Zamoyskiego, który pokonał w bitwie pod Byczyną (1588) wojska kontrkandydata do tronu, arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. Po objęciu tronu polskiego Zygmunt III Waza starał się o utrzymanie bliskich stosunków z habsburskim dworem cesarskim. Dwukrotnie żonaty - 1592 z Anną Habsburżanką, po śmierci której (1598) 1605 ożenił się z jej siostrą Konstancją.

Zbliżenie króla do dynastii habsburskiej, rosnące wpływy kontrreformacji, odsuwanie od stanowisk państwowych dysydentów budziły niepokój szlachty. 1592 zwołano sejm inkwizycyjny, na którym król tłumaczył się ze swoich działań i złożył obietnicę, że bez zgody sejmu nie opuści Polski. Kulminacją konfliktu dworu ze stronnictwem szlacheckim był rokosz sandomierski (1605-1609).

Po śmierci ojca, za zgodą sejmu polskiego, Zygmunt III Waza wyjechał do Szwecji, gdzie 1593 koronował się na króla szwedzkiego. 1599 utracił tron szwedzki na rzecz stryja, Karola IX Sudermańskiego. Spory dynastyczne o tron szwedzki stały się, obok różnic religijnych, ustrojowych, rozbieżnych interesów politycznych i ekonomicznych, jedną z przyczyn wybuchu wojen polsko-szwedzkich, rozpoczętych 1600 szwedzką wyprawą na Inflanty (wojny polsko-szwedzkie 1563-1721).

W trakcie tzw. I dymitriady (1605-1606) król nie poparł ingerujących w wewnętrzne sprawy rosyjskie polskich możnowładców (J. Mniszcha, K. Wiśniowieckiego). Podczas II dymitriady (1609-1610) rozpoczął równocześnie wojnę przeciwko koalicji rosyjsko-szwedzkiej (1609). Po zwycięstwie nad siłami rosyjsko-szwedzkimi pod Kłuszynem (1610) odrzucił propozycję bojarów rosyjskich osadzenia na tronie w Moskwie swego syna, królewicza Władysława. Wybuchłe na nowo walki polsko-rosyjskie zakończyły się korzystnym dla Polski rozejmem w Deulinie (1619).

Od 1613 Zygmunt III Waza, związany formalnym przymierzem z Habsburgami, inspirował najazd na Siedmiogród, w momencie gdy wojska księcia siedmiogrodzkiego Gabora Bethlena oblegały na początku wojny trzydziestoletniej Wiedeń (1619). Tym samym sprowokował konflikt z Turcją (klęska pod Cecorą 1620, obrona Chocimia 1621).

Dążąc do pozyskania sojuszników przeciw Szwecji i Rosji, wyraził zgodę, by opiekę nad umysłowo chorym księciem pruskim Albrechtem Fryderykiem sprawowali Hohenzollernowie brandenburscy, i 1611 przekazał im Prusy Królewskie w dziedziczne lenno.

Zwolennik kontrreformacji, odmówił podpisania ustawy o obronie różnowierców, systematycznie odsuwał ich od funkcji państwowych. 1596 doprowadził do podpisania unii brzeskiej. W tym samym roku przeniósł królewski ośrodek władzy z Krakowa do Warszawy.

Mecenas sztuki, przebudował Zamek Królewski w Warszawie, który od 1611 stał się główną
rezydencją królów Polski.

W katalogu Edmunda Kopickiego jest ujętych 65 typy półtoraków Zygmunta III Wazy od B.R. do 1629 roku . Istnieją jeszcze różne odmiany stempla , rocznik 1615- 13 typów a rocznik 1616- 10 typów stempla. I to jest super zabawa wyszukiwać odmiany . Zajmiemy się tylko dwoma rocznikami 1615 i 1616 . W owym czasie podskarbim koronnym był Stanisław Wawrzycki herbu Habdank , występóją jeszcze z herbem SAS- Daniłłowicza. Na rewersie jabłko królewskie z krzyżem i cyfra 24 [ 24 szt. na talara ].


1615-haki,mennica Kraków.


1615-haki drugi typ.


1615-koniec napisu PMD,mennica Bydgoszcz.


1615-PMDL.


1615-odwrócone literki N.


1616-haki, mennica Kraków.


1616- mennica Bydgoszcz.


1616-okrągła tarcza a w niej literka W i leżąca liczba 6.Bydgoszcz.


1616-okrągła tarcza i herb SAS.Bydgoszcz.

1616-odwr€cona literka N.Bydgoszcz.
Półtoraczki z roczników 1622-1627 są łatwe do zdobycia i tanie, można sobie zrobić fajny zbiór odmian stempla.Wiadomości w pigułce.

Autor: Stanis
 
  Łącznie stronę TPZN odwiedziło 32565 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=