TPZN! Monety, numizmatyka, kolekcje, forum. TPZN!
  Maciej z Miechowa 1457 – 1523
 

Przeglądając swoją domową biblioteczkę, w celu szukania materiałów do napisania artykułu na temat „Królewska oręż na monetach” (w przygotowaniu) znalazło się trochę książek do których rzadko ostatnimi czasy zaglądałem, w śród nich  natrafiłem na gruby tom HistorIa Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu autora Henryka Barycza, pierwsze wyd. Kraków 1935r. Kolumbowie Polskiej Medycyny autora Andrzeja Korsaka pierwsze wyd, Warszawa 1977r,  jak i materiały z Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej w Supraślu, w szczególności nr II z 1996r, który każdego kolekcjonera powinien zainteresować i być obowiązkową lekturą.

Odświeżyłem sobie artykuł Mariusza Mielczarka „Z dziejów polskiego kolekcjonerstwa monet antycznych, od początków po pierwsze lata II Rzeczy Pospolitej”. Myślę iż jest to bardzo inspirująca praca do szukania biografii osób zbierających monety, no i właśnie tak się złożyło iż mam trochę wiadomości o Macieju z Miechowa. Mój imiennik zbierał monety antyczne, przyznam że to miłe uczucie wcielić się w czasy przełomy XV i XVI wieku, kiedy to urodził się w czasach panowania Króla Kazimierza IV Andrzeja Jagiellończyka  króla Polski w latach 1447-1492, Jan I Olbracht (Albrecht) król Polski w latach 1492-1501, Aleksander Jagiellończyk król Polski 1501-1506, zmarł w czasach panowania  Zygmunt I Stary król Polski 1506-1548. Wiemy z kart historii iż były to ciekawe czasy, ziemia polska wydała na świat Mikołaja Kopernika 19 lutego 1473, zmarł 1543r. Jadwiga Jagiellonka była rówieśniczką Macieja,  to tak w ramach ciekawostki.

Maciej z Miechowa (Miechowita), należy do najwybitniejszych postaci przełomu XV i XVI w., związanych z Akademią Krakowską. Lekarz, znany także jako geograf, historyk, astronom, astrolog i alchemik, nazwany został przez współczesnych mu biografów: "drugim Hipokratesem", "kolumną Uniwersytetu" i "wielkim jałmużnikiem nauki i oświaty" – odsyłam do ciekawego artykułu
http://www3.uj.edu.pl/acta/9805/16.html
biograficzne esencja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Miechowita
 
Maciej Karpiga z Miechowa, zwany popularnie Miechowitą jak już wiemy urodził się w 1457, w rodzinie niezamożnego mieszczanina, Stanisława Karpigi,. Mały Maciej uczęszczał do szkoły prawdopodobnie przy klasztorze Bożogrobowców w Miechowie. Około 1470 wysłano go do Krakowa, został zapisany do Akademii Krakowskiej w 1473/74 Ojciec opłacił mu pełną taksę 8 groszy wpisowego.  Od roku 1472 wykładał tu słynny humanista Filip Kallimach. Miechowita uzyskał stopień bakałarza w roku 1476, a na magistra 1478. Został nauczycielem bogatej rodziny Turzonów – sławnych patrycjuszy krakowskich. W 1483 zmarł ojciec Miechowity. Dzięki odziedziczonemu spadkowi wyjechał za granicę , zatrzymał się w Pradze czeskiej, studiował w Padwie i Bolonii, odwiedził również  Florencję i Rzym. Nie ma pewności gdzie uzyskał doktora medycyny, prawdopodobnie w Bolonii w roku 1486. Po powrocie do kraju nostryfikował dyplom w Krakowie w roku 1488, co dawało mu prawo do wykonywania praktyki na terenie stolicy. Karierę uniwersytecką rozpoczął w roku 1500. Tak w skrócie napisał nam A. Korsak.                     
W inwentarzu dóbr oraz testamencie Miechowity, sporządzonych w latach 1514-18 wspomniane zostały „…et argentei tres romani quo Poloni denaros Sancti Joannis Baptiste vocant” . Miechowita   pierwszy w Polsce w 1517 r. stwierdził, iż rzymskimi denarami są monety, które z powodu wizerunku na ich awersach podobnego do wyobrażenia głowy św. Jana na tacy, powszechnie zwane było główkami  św. Jana. Maciej przechowywał swoje monety w skrzyni w pokoju bibliotecznym, miał również aureusy zawinięte w kartę. Kolekcjonerstwem zainteresował się prawdopodobnie studiując we Włoszech , sporo monet zebrał też dzięki przypadkowym znaleziskom (skarbom) odkrytym przez mieszkańców ziem polskich. W spadku część kolekcji monet przekazał Jerzemu Turzonowi.


autor: Maciek (Nabializm)
 
  Łącznie stronę TPZN odwiedziło 32565 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=